Het verhaal achter mijn CV

Tijdens mijn studie Informatica aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven heb ik twee vaardigheden opgedaan, waarvan ik mijn hele loopbaan al profijt van heb: logisch redeneren om ingewikkelde vraagstukken snel op te lossen (de hard skills) én luisteren, kijken en observeren om inzicht te krijgen wat mensen beweegt (de soft skills).

Dat laatste leerde ik tijdens mijn stage in Mexico (1991). De eerste maanden daar waren pittig: alles was zo volkomen anders dan wat ik in Nederland had gezien, geleerd en ervaren. Kijken, luisteren en observeren gaf mij inzicht in waarom mensen doen wat ze doen. Dat gaf houvast. Door mijn (informatica)kennis over te kunnen brengen en de gewenste (gedrags)veranderingen bij de medewerkers in gang te zetten, heb ik het bedrijf in korte tijd geholpen om flinke stappen voorwaarts te maken. Door deze ervaringen werd ‘Mexico’ een essentiële periode in mijn leven en werk.

Mijn stage in Mexico én mijn studie smaakten naar meer: ik wilde naar Engeland (1994) om International Business Administration te studeren. Ik ging naar de bank voor een lening. Mijn aanvraag kregen ze niet elke dag, maar ik wist ze te overtuigen van de kracht van de combinatie Informatica/International Business Administration en Finance. Zo leerde ik dat een goed plan, een concreet doel en ondernemersrisico durven nemen, mij ver kon brengen!

Na mijn MBA in Engeland werd ik Oracle ERP Consultant. Eerst bij Oracle Nederland en daarna Arthur Anderson in Denemarken en de laatste 6 jaar als internationale freelancer. Ik werkte voor grote, internationale organisaties als UPC, SAS, Alcoa, Ennia en Nuance. Ik implementeerde Oracle Finance en Inkoop en Logistiek en merkte dat ik snel de bedrijfsprocessen van deze organisaties kon doorgronden en zelfs kon verbeteren. Ik heb het werk tien jaar met veel plezier gedaan – op veel verschillende plekken over de hele wereld.

Intussen kreeg ik een gezin en wilde ik terug naar Nederland. Ik werd mede-eigenaar en CFO van Profource: een bedrijf met een bijzondere combinatie van kennis op het gebied van Finance, Control, HR, Inkoop en ERP. Ik werd directeur met Innovatie, HR en Financiën in mijn portefeuille. Onze unieke kennis en producten maakten dat Profource in korte tijd groeide van 60 naar 280 medewerkers. We hebben als MT/eigenaren in deze groeiperiode onze bedrijfsprocessen, mensen én ons leiderschap steeds verder ontwikkeld. Om onszelf steeds opnieuw ‘future-proof’ te maken. Intussen volgde ik aan Nyenrode Business University de opleiding Commissaris Cycle. In overleg met mijn mededirecteuren, en doordat we ons bestuursmodel wilde aanpassen, werd ik commissaris van Profource. Uiteindelijk hebben we Profource verkocht om weer ruimte te maken voor nieuwe werkzaamheden.

Die ruimte wilde ik gebruiken om ondernemingen die in de problemen waren gekomen, weer op het goede spoor te brengen. Dat vraagt immers om hard én soft skills! Zo kwam ik terecht bij Advantive in Weert: nu weer één van de beste Microsoft Partners in Zuid-Nederland, maar drie jaar geleden zwaar in de problemen. Advantive helpt haar klanten met de digitale transformatie iets waar veel organisaties mee worstelen.

Na een stevige verkenning zag ik dat het businessmodel van Advantive goed was en dat het bedrijf potentieel had. Ik had er zoveel vertrouwen in, dat ik zelf in Advantive besloot te investeren. In korte tijd bracht ik de financiën op orde, implementeerden we nieuwe systemen, zorgde ik ervoor dat de juiste mensen op de juiste plekken terechtkwamen en alle stakeholders weer betrokken raakten, en dat er weer ruimte ontstond voor innovatie. Door een duidelijke koers uit te zetten én te volgen, is Advantive weer een gezond bedrijf met een enorm groeipotentieel geworden.

Advantive staat er nu zo goed voor, dat het voor mij het moment is om verder te gaan. De fase van herstructurering van een organisatie vraagt nu eenmaal om ander leiderschap dan de fase van consolidatie. Geleidelijk maak ik nu plaats voor een nieuwe algemeen directeur.

Door mijn brede ervaring en interesses weet ik voor verschillende organisaties continu het verschil te maken.

Zo heb ik als investeerder/eigenaar van twee webshops waardevolle ervaring opgedaan met internet business. Daarnaast heb ik als lid van de Raad van Commissarissen en interim-directeur van Moyee Coffee Holding in Amsterdam/Ethiopië ervaren wat het vraagt om in organisatie met een commercieel én een ideëel doel, met stakeholders, management en medewerkers met cultureel totaal verschillende achtergronden, succesvol te laten zijn. Ook binnen Moyee heb ik de rol van Interim CEO/CRO vervuld door vanuit de RVC een Management Buy-out (splitsing Nederland en Ethiopië) te begeleiden. Opnieuw vraagt dat alles van de hard en de soft skills die ik in huis heb.

Kennis verrijken is voor mij meer hobby dan werk. Naast mijn werk volg ik continu podcasts en opleidingen. Tijdens mijn recente opleiding Insolventierecht voor Banken aan de Radboud Universiteit heb ik geleerd hoe belangrijk het is hoe je een faillissement kunt voorkomen, maar waar nodig ook zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit is en blijft mijn primaire scope: de continuïteit van een onderneming. Ook hierin heeft deze studie bijgedragen aan mijn ontwikkeling.

Wat nu?

Ik sta open voor een nieuwe uitdaging op het gebied van reorganisatie en bedrijfsoptimalisatie. Ik weet in korte tijd complexe organisatiestructuren te doorgronden, bedrijfsprocessen en -aansturing te verbeteren en gewenste (cultuur)veranderingen te realiseren. Daarbij vind ik het belangrijk om mensen in hun kracht te zetten. Want bedrijfsoptimalisatie en organisaties weer op het goede spoor krijgen, vraagt altijd om gedragsverandering van medewerkers. Naar hen kijken, luisteren en hen observeren geeft mij steeds opnieuw de handvatten om hen gemotiveerd en in beweging te krijgen. Dit zorgt ervoor dat ik snel resultaat boek en bedrijven transformeer in gezonde, toekomstbestendige organisaties.

Verder sta ik open voor interim opdrachten voor het begeleiden van ondernemers bij een verkoop van hun organisatie. Ik heb zelf als (mede-)eigenaar en externe adviseur inmiddels ruime ervaring met de verschillende fases binnen dit proces en het in balans houden van de emotie en ratio die hier bij komen kijken.